Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Canh Thân [庚申]
Mệnh : Thạch Lựu Mộc
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Kỷ Sửu [己丑]
Mệnh : Tích Lịch Hỏa
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Mộc - Mệnh vợ: Âm Hỏa => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can chồng: Canh - Thiên can vợKỷ => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Thân - Địa chi vợ: Sửu => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Khôn - Cung vợ: Càn => Phúc Đức (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thổ - Niên mệnh vợ: Kim => Tương Sinh tốt