Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Kỷ Tỵ [己巳]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Canh Thìn [庚辰]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh chồng: Âm Mộc - Mệnh vợ: Dương Kim => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Kỷ - Thiên can vợCanh => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Tỵ - Địa chi vợ: Thìn => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Khôn - Cung vợ: Càn => Phúc Đức (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thổ - Niên mệnh vợ: Kim => Tương Sinh tốt