Tử vi theo giờ sinh: 03-06-2020
Chọn ngày tháng năm sinh dương lịch
Giờ sinh :   Ngày :  Tháng :  Năm :  
Bình giải cân xương với 4 lượng 9 chỉ

Số này suy ra có hậu phước lắm, tự tay gầy nên sự nghiệp vẻ vang gia đình. Người sang đều kính trọng. Một đời sung sướng.

Số mạng xem ra phước chẳng khinh
Tự thân tự lập rạng môn đình
Tôi đòi trai gái trong ngoài đủ
Kẻ dạ người vâng thật hiển vinh.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy, thường được quý nhân phò hộ. Trắng tay tạo nên sự nghiệp, nhưng đời sống cũng không được bền vững, khi thạnh khi suy. Âu đó chẳng qua là sự thử thách. Tuổi trung niên được nhiều người thương kẻ mến.

Phép "Cân Xương Tính Số" là phép xem vận mạng một cách ngắn gọn trên cơ sở quy đổi năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh thành một số lượng chỉ nhất định. Phép xem này chỉ nên dùng để tham khảo.