Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Mậu Ngọ [戊午]
Mệnh : Thiên Thượng Hỏa
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Đinh Mão [丁卯]
Mệnh : Lô Trung Hỏa
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Hỏa - Mệnh người khác: Âm Hỏa => Bình
Về Thiên can
Thiên can bạn: Mậu - Thiên can người khácĐinh => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Ngọ - Địa chi người khác: Mão => Lục phá
Về Cung phi
Cung phi bạn: Tốn - Cung phi người khác: Khôn => Ngũ Quỷ (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Thổ => Tương Khắc