Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Bính Dần [丙寅]
Mệnh : Lô Trung Hỏa
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Kỷ Sửu [己丑]
Mệnh : Tích Lịch Hỏa
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Hỏa  - Mệnh người khác: Âm Hỏa => Bình
Về Thiên can
Thiên can bạn: Bính - Thiên can người khácKỷ => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Dần - Địa chi người khác: Sửu => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khôn - Cung phi người khác: Càn => Phúc Đức (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Kim => Tương Sinh tốt