Xem ngày hoàng đạo
Chọn tháng, năm dương lịch
Tháng :  Năm :  
Âm lịch: tháng Giáp Tuất [甲戌] - năm Kỷ Hợi [己亥]
Dương lịchÂm lịchNgàyXung khắc nhấtHoàng đạo 
2/10/20194/9/2019Nhâm Thân [壬申]Mậu Dần [戊寅]Kim QuỹChi tiết
3/10/20195/9/2019Quý Dậu [癸酉]Kỷ Mão [己卯]Kim ĐườngChi tiết
5/10/20197/9/2019Ất Hợi [乙亥]Tân Tỵ [辛巳]Ngọc ĐườngChi tiết
8/10/201910/9/2019Hàn Lộ []Giáp Thân [甲申]Tư MệnhChi tiết
10/10/201912/9/2019Canh Thìn [庚辰]Bính Tuất [丙戌]Thanh LongChi tiết
11/10/201913/9/2019Tân Tỵ [辛巳]Đinh Hợi [丁亥]Minh ĐườngChi tiết
14/10/201916/9/2019Giáp Thân [甲申]Canh Dần [庚寅]Kim QuỹChi tiết
15/10/201917/9/2019Ất Dậu [乙酉]Tân Mão [辛卯]Kim ĐườngChi tiết
17/10/201919/9/2019Đinh Hợi [丁亥]Quý Tỵ [癸巳]Ngọc ĐườngChi tiết
20/10/201922/9/2019Canh Dần [庚寅]Bính Thân [丙申]Tư MệnhChi tiết
22/10/201924/9/2019Nhâm Thìn [壬辰]Mậu Tuất [戊戌]Thanh LongChi tiết
23/10/201925/9/2019Quý Tỵ [癸巳]Kỷ Hợi [己亥]Minh ĐườngChi tiết
26/10/201928/9/2019Bính Thân [丙申]Nhâm Dần [壬寅]Kim QuỹChi tiết
27/10/201929/9/2019Đinh Dậu [丁酉]Quý Mão [癸卯]Kim ĐườngChi tiết
28/10/20191/10/2019Mậu Tuất [戊戌]Giáp Thìn [甲辰]Kim QuỹChi tiết
29/10/20192/10/2019Kỷ Hợi [己亥]Ất Tỵ [乙巳]Kim ĐườngChi tiết
31/10/20194/10/2019Tân Sửu [辛丑]Đinh Mùi [丁未]Ngọc ĐườngChi tiết