Xem tuổi con với ba, mẹ
Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Ất Sửu [乙丑]
Mệnh : Hải Trung Kim
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim
Năm : Tân Sửu [辛丑]
Mệnh : Bích Thượng Thổ
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim
Năm : Bính Tuất [丙戌]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc
Năm : Tân Sửu [辛丑]
Mệnh : Bích Thượng Thổ
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Âm Kim - Mệnh Con : Âm Thổ => Tương SinhMệnh Mẹ : Dương Thổ - Mệnh Con : Âm Thổ => Bình

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Ất - Thiên can Con : Tân => Tương phá Thiên can Mẹ : Bính - Thiên can Con : Tân => Tương hợp

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Sửu - Địa chi Con : Sửu => BìnhĐịa chi Mẹ : Tuất - Địa chi Con : Sửu => Tam hình

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Càn - Cung Con : Càn => Cung Mẹ : Chấn - Cung Con : Càn => Ngũ Quỷ (không tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Kim - Niên mệnh năm sinh Con: Kim => BìnhNiên mệnh năm sinh Mẹ : Mộc - Niên mệnh năm sinh Con: Kim => Tương Khắc