Xem tuổi con với ba, mẹ
Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Bính Dần [丙寅]
Mệnh : Lô Trung Hỏa
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ
Năm : Canh Tí [庚子]
Mệnh : Bích Thượng Thổ
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh: Kim
Năm : Canh Thìn [庚辰]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim
Năm : Canh Tí [庚子]
Mệnh : Bích Thượng Thổ
Cung: Đoài
Niên mệnh năm sinh: Kim

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Dương Hỏa  - Mệnh Con : Dương Thổ => Tương SinhMệnh Mẹ : Dương Kim - Mệnh Con : Dương Thổ => Tương Sinh

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Bính - Thiên can Con : Canh => Bình Thiên can Mẹ : Canh - Thiên can Con : Canh => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Dần - Địa chi Con : => BìnhĐịa chi Mẹ : Thìn - Địa chi Con : => Tam hợp

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Khôn - Cung Con : Đoài => Cung Mẹ : Càn - Cung Con : Đoài => Sinh Khí (tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Thổ - Niên mệnh năm sinh Con: Kim => Tương SinhNiên mệnh năm sinh Mẹ : Kim - Niên mệnh năm sinh Con: Kim => Bình