Xem tuổi con với ba, mẹ
Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Qúy Sửu [丑]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung: Ly
Niên mệnh năm sinh: Hoả
Năm : Canh Tí [庚子]
Mệnh : Bích Thượng Thổ
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh: Kim
Năm : Tân Tỵ [辛巳]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung: Đoài
Niên mệnh năm sinh: Kim
Năm : Canh Tí [庚子]
Mệnh : Bích Thượng Thổ
Cung: Đoài
Niên mệnh năm sinh: Kim

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Âm Mộc - Mệnh Con : Dương Thổ => Tương KhắcMệnh Mẹ : Âm Kim - Mệnh Con : Dương Thổ => Tương Sinh

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Qúy - Thiên can Con : Canh => Bình Thiên can Mẹ : Tân - Thiên can Con : Canh => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Sửu - Địa chi Con : => Lục hợpĐịa chi Mẹ : Tỵ - Địa chi Con : => Bình

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Ly - Cung Con : Đoài => Cung Mẹ : Đoài - Cung Con : Đoài => Phục Vị (tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Hoả - Niên mệnh năm sinh Con: Kim => Tương KhắcNiên mệnh năm sinh Mẹ : Kim - Niên mệnh năm sinh Con: Kim => Bình