Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Đinh Hợi [丁亥]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Tân Dậu [辛酉]
Mệnh : Thạch Lựu Mộc
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Thổ - Mệnh người khác:  Âm Mộc => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Đinh - Thiên can người khácTân => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Hợi - Địa chi người khác: Dậu => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khôn - Cung phi người khác: Cấn => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Thổ => Bình