Xem ngày nhập trạch (về nhà mới)
Chọn tháng, năm dương lịch
Tháng :  Năm :  
Âm lịch: tháng Nhâm Ngọ [壬午] - năm Canh Tí [庚子]
Ngày thứLịchNgàyXung khắc nhấtXem chi tiết
5DL: 2/7/2020
AL: 12/5/2020
Bính Ngọ [丙午]Nhâm Tí [壬子]Chi tiết
3DL: 7/7/2020
AL: 17/5/2020
Tân Hợi [辛亥]Đinh Tỵ [丁巳]Chi tiết
5DL: 9/7/2020
AL: 19/5/2020
Quý Sửu [癸丑]Kỷ Mùi [己未]Chi tiết
CNDL: 12/7/2020
AL: 22/5/2020
Bính Thìn [丙辰]Nhâm Tuất [壬戌]Chi tiết
2DL: 13/7/2020
AL: 23/5/2020
Đinh Tỵ [丁巳]Quý Hợi [癸亥]Chi tiết
7DL: 18/7/2020
AL: 28/5/2020
Nhâm Tuất [壬戌]Mậu Thìn [戊辰]Chi tiết
2DL: 20/7/2020
AL: 30/5/2020
Giáp Tí [甲子]Canh Ngọ [庚午]Chi tiết
3DL: 21/7/2020
AL: 1/6/2020
Ất Sửu [乙丑]Tân Mùi [辛未]Chi tiết
4DL: 22/7/2020
AL: 2/6/2020
Đại Thử []Nhâm Thân [壬申]Chi tiết
6DL: 24/7/2020
AL: 4/6/2020
Mậu Thìn [戊辰]Giáp Tuất [甲戌]Chi tiết
CNDL: 26/7/2020
AL: 6/6/2020
Canh Ngọ [庚午]Bính Tí [丙子]Chi tiết