Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Ất Sửu [乙丑]
Mệnh : Hải Trung Kim
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Nhâm Tí [壬子]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Kim - Mệnh người khác: Dương Mộc => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Ất - Thiên can người khácNhâm => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Sửu - Địa chi người khác: => Lục hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Càn - Cung phi người khác: Cấn => Thiên Y (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Kim - Niên mệnh người khác: Thổ => Bình