Xem ngày hoàng đạo
Chọn tháng, năm dương lịch
Tháng :  Năm :  
Âm lịch: tháng Giáp Tí [甲子] - năm Mậu Tuất [戊戌]
Dương lịchÂm lịchNgàyXung khắc nhấtHoàng đạo 
2/12/201826/10/2018Mậu Thìn [戊辰]Giáp Tuất [甲戌]Tư MệnhChi tiết
4/12/201828/10/2018Canh Ngọ [庚午]Bính Tí [丙子]Thanh LongChi tiết
5/12/201829/10/2018Tân Mùi [辛未]Đinh Sửu [丁丑]Minh ĐườngChi tiết
7/12/20181/11/2018Đại Tuyết []Kỷ Mão [己卯]Minh ĐườngChi tiết
10/12/20184/11/2018Bính Tí [丙子]Nhâm Ngọ [壬午]Kim QuỹChi tiết
11/12/20185/11/2018Đinh Sửu [丁丑]Quý Mùi [癸未]Kim ĐườngChi tiết
13/12/20187/11/2018Kỷ Mão [己卯]Ất Dậu [乙酉]Ngọc ĐườngChi tiết
16/12/201810/11/2018Nhâm Ngọ [壬午]Mậu Tí [戊子]Tư MệnhChi tiết
18/12/201812/11/2018Giáp Thân [甲申]Canh Dần [庚寅]Thanh LongChi tiết
19/12/201813/11/2018Ất Dậu [乙酉]Tân Mão [辛卯]Minh ĐườngChi tiết
22/12/201816/11/2018Đông Chí []Giáp Ngọ [甲午]Kim QuỹChi tiết
23/12/201817/11/2018Kỷ Sửu [己丑]Ất Mùi [乙未]Kim ĐườngChi tiết
25/12/201819/11/2018Tân Mão [辛卯]Đinh Dậu [丁酉]Ngọc ĐườngChi tiết
28/12/201822/11/2018Giáp Ngọ [甲午]Canh Tí [庚子]Tư MệnhChi tiết
30/12/201824/11/2018Bính Thân [丙申]Nhâm Dần [壬寅]Thanh LongChi tiết
31/12/201825/11/2018Đinh Dậu [丁酉]Quý Mão [癸卯]Minh ĐườngChi tiết