Xem ngày hoàng đạo
Chọn tháng, năm dương lịch
Tháng :  Năm :  
Âm lịch: tháng Ất Hợi [乙亥] - năm Kỷ Hợi [己亥]
Dương lịchÂm lịchNgàyXung khắc nhấtHoàng đạo 
3/11/20197/10/2019Giáp Thìn [甲辰]Canh Tuất [庚戌]Tư MệnhChi tiết
5/11/20199/10/2019Bính Ngọ [丙午]Nhâm Tí [壬子]Thanh LongChi tiết
6/11/201910/10/2019Đinh Mùi [丁未]Quý Sửu [癸丑]Minh ĐườngChi tiết
9/11/201913/10/2019Canh Tuất [庚戌]Bính Thìn [丙辰]Kim QuỹChi tiết
10/11/201914/10/2019Tân Hợi [辛亥]Đinh Tỵ [丁巳]Kim ĐườngChi tiết
12/11/201916/10/2019Quý Sửu [癸丑]Kỷ Mùi [己未]Ngọc ĐườngChi tiết
15/11/201919/10/2019Bính Thìn [丙辰]Nhâm Tuất [壬戌]Tư MệnhChi tiết
17/11/201921/10/2019Mậu Ngọ [戊午]Giáp Tí [甲子]Thanh LongChi tiết
18/11/201922/10/2019Kỷ Mùi [己未]Ất Sửu [乙丑]Minh ĐườngChi tiết
21/11/201925/10/2019Nhâm Tuất [壬戌]Mậu Thìn [戊辰]Kim QuỹChi tiết
22/11/201926/10/2019Tiểu Tuyết []Kỷ Tỵ [己巳]Kim ĐườngChi tiết
24/11/201928/10/2019Ất Sửu [乙丑]Tân Mùi [辛未]Ngọc ĐườngChi tiết
26/11/20191/11/2019Đinh Mão [丁卯]Quý Dậu [癸酉]Ngọc ĐườngChi tiết
29/11/20194/11/2019Canh Ngọ [庚午]Bính Tí [丙子]Tư MệnhChi tiết