Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Nhâm Tí [壬子]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Kỷ Tỵ [己巳]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Mộc - Mệnh vợ: Âm Mộc => Bình
Về Thiên can
Thiên can chồng: Nhâm - Thiên can vợKỷ => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: - Địa chi vợ: Tỵ => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Khảm - Cung vợ: Tốn => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thuỷ - Niên mệnh vợ: Mộc => Tương Sinh tốt