Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Nhâm Ngọ [壬午]
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Giáp Dần [甲寅]
Mệnh : Đại Khê Thủy
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Mộc - Mệnh người khác: Dương Thủy => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Nhâm - Thiên can người khácGiáp => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Ngọ - Địa chi người khác: Dần => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Đoài - Cung phi người khác: Đoài => Phục Vị (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Kim - Niên mệnh người khác: Kim => Bình