Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Kỷ Sửu [己丑]
Mệnh : Tích Lịch Hỏa
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Canh Tuất [庚戌]
Mệnh : Thoa Xuyến Kim
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Hỏa - Mệnh người khác: Dương Kim => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Kỷ - Thiên can người khácCanh => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Sửu - Địa chi người khác: Tuất => Tam hình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Ly - Cung phi người khác: Chấn => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Hoả - Niên mệnh người khác: Mộc => Tương Sinh tốt