Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Giáp Tuất [甲戌]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Tân Hợi [辛亥]
Mệnh : Thoa Xuyến Kim
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Hỏa - Mệnh người khác: Âm Kim => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Giáp - Thiên can người khácTân => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Tuất - Địa chi người khác: Hợi => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Càn - Cung phi người khác: Tốn => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Kim - Niên mệnh người khác: Mộc => Tương Khắc