Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Bính Thìn [丙辰]
Mệnh : Sa Trung Thổ
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Kỷ Tỵ [己巳]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thổ - Mệnh người khác: Âm Mộc => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Bính - Thiên can người khácKỷ => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Thìn - Địa chi người khác: Tỵ => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Càn - Cung phi người khác: Tốn => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Kim - Niên mệnh người khác: Mộc => Tương Khắc