Xem tuổi con với ba, mẹ
Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Kỷ Dậu [己酉]
Mệnh : Đại Dịch Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc
Năm : Kỷ Hợi [己亥]
Mệnh : Bình Địa Mộc
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thổ
Năm : Ất Dậu [乙酉]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ
Năm : Kỷ Hợi [己亥]
Mệnh : Bình Địa Mộc
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Âm Thổ - Mệnh Con : Âm Mộc => Tương KhắcMệnh Mẹ : Âm Thủy - Mệnh Con : Âm Mộc => Tương Sinh

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Kỷ - Thiên can Con : Kỷ => Bình Thiên can Mẹ : Ất - Thiên can Con : Kỷ => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Dậu - Địa chi Con : Hợi => BìnhĐịa chi Mẹ : Dậu - Địa chi Con : Hợi => Bình

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Tốn - Cung Con : Cấn => Cung Mẹ : Khôn - Cung Con : Cấn => Sinh Khí (tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Mộc - Niên mệnh năm sinh Con: Thổ => Tương KhắcNiên mệnh năm sinh Mẹ : Thổ - Niên mệnh năm sinh Con: Thổ => Bình